Yhteystiedot

Korpimaa 3, 02300 Espoo

045 333 0715

asiakaspalvelu@heimogroup.fi


Kun olemme työn äärellä, niin puhelimesta tavoittaa huonosti. Nopeimman vastauksen saa yleensä laittamalla sähköpostiviestiä.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Heimogroup Oy

Y-tunnus: 3290623-7

Puhelinnumero: 045 333 0715

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@heimogroup.fi

2. Rekisterin nimi

Heimogroup Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.
 • Markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.
 • Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai Heimogroup Oy:n lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteiden takia.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta)
 • Yritys
 • Y-tunnus
 • Laskutusosoite
 • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero
 • Kohteen nuohoustodistus ja siihen kirjattavat pelastuslainmukaiset tiedot
 • Asiointitiedot eri kanavissa
 • Tieto markkinointiluvista

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi, kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön tai viranomaismääräysten täyttämiseksi.

  7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään asiakkaaseen liittyviä tietoja:

  • Tilauksen tai varauksen yhteydessä
  • Nuohoustyön kirjauksessa
  • Asiakaspalvelun yhteydessä
  • Suoraan asiakkaalta
  • Julkisista rekistereistä ja tietolähteistä

  8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

  9. Rekisterin suojaus

  Heimogroup Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  10. Tarkastusoikeus

  Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

  11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista 

  Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen: heimogroup@gmail.com. Korjauspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

  12. Evästeet

  Heimogroup.fi, piipulle.fi, suomensukelluspalvelu.fi tai turvallisuuskauppa.fi -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

  13. Lisätietoa

  Heimogroup Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista voidaan ilmoittaa asiakkaalle tai olla ilmoittamatta.